باربل اینهلدر | نشر نی

باربل اینهلدر

باربل اینهلدر پانزدهم آوریل سال ۱۹۱۳ در سنت گالن سوئیس متولد شد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی به ژنو رفت و در سال ۱۹۳۲ به تحصیل در مؤسسه‌ی ژان ژاک روسو زیر نظر ژان پیاژه مشغول شد. از همان سال اول همراه ژان پیاژه به عنوان دستیار به پژوهش پرداخت و تا سال ۱۹۳۸ این همکاری ادامه داشت. سپس به سنت گالن بازگشت و در سال ۱۹۴۳ دکتری خود را دریافت کرد. سپس دوباره به ژنو بازگشت و همکاری خود با ژان پیاژه را سرگرفت که به انتشار چندین کتاب و مقالات پژوهشی مختلف انجامید. او در سال ۱۹۷۴ بنیاد آرشیو ژان پیاژه را بنیان نهاد که هدف آن جمع‌آوری تمامی آثار، مقالات و مکتوبات ژان پیاژه بود و خود او مدت‌ها ریاست آن را برعهده داشت. اینهلدر در ۱۷ فوریه سال ۱۹۹۷ درگذشت.


نشر نی و باربل اینهلدر
کتاب‌ها