ایان ریدپات | نشر نی

ایان ریدپات

ایان ریدپات تا سال 1972 در رصدخانهٔ دانشگاه لندن کار می‌کرد و از آن پس مدرس، خبرنگار و نویسندهٔ تمام‌وقت نجوم شد. او عضو انجمن سلطنتی نجوم انگلستان است و ویراستاری فرهنگ اخترشناسی آکسفورد و اطلس ستاره‌های نوترونی را برعهده داشته است. ایان بیش از چهل کتاب را تألیف یا ویرایش کرده که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به چندین اطلس آسمان شب اشاره کرد. او همچنین در برنامه‌های رادیو و تلویزیونی زیادی شرکت کرده است.


نشر نی و ایان ریدپات
کتاب‌ها