افسانه قادری | نشر نی

افسانه قادری

افسانه قادری دانش‌آموخته‌ی ادبیات انگلیسی است. چشمه‌ی قدیسان و دلاور سرزمین‌های غرب از دیگر ترجمه‌های اوست.


نشر نی و افسانه قادری
کتاب‌ها