اریک الی‌یز | نشر نی

اریک الی‌یز

اریک الی‌یز فیلسوف فرانسوی متولد سال ۱۹۵۷ و فارغ‌التحصیل دکترای فلسفه زیر نظر ژیل دلوز، استاد دانشگاه پاریس ۹ و استاد مدعو فلسفه‌ی هنر اروپا در دانشگاه کینگستون لندن است. او همچنین عضو هیئت تحریریه‌ی نشریه‌ی Multitudes است.

 

E.Alliez@kingston.ac.uk


eric.alliez@free.fr
نشر نی و اریک الی‌یز
کتاب‌ها