ارناندو د سوتو | نشر نی

ارناندو د سوتو

ارناندو د سوتو، اقتصاددان پرویی، نویسنده کتاب‌های راه دیگر و راز سرمایه، رئیس موسسه آزادی و دموکراسی (ILD) در پرو، از مدافعان اقتصاد بازار و حقوق مالکیت است. مجله تایم د سوتو را در ردیف پنج رهبر بزرگ امریکای لاتین در قرن بیستم جای داده است.
او که اصلیت پرویی دارد مدرک تحصیلی عالی خود در رشته اقتصاد را از کشور سوئیس دریافت کرد و در همان جا به استخدام سازمان تجارت جهانی درآمد و پس از برپایی دموکراسی در پرو در سال 1979 به این کشور بازگشت. اندیشه‌های ارناندو د سوتو و فعالیت ILD مورد تحسین رهبران جهان از هر طیف سیاسی از رونالد ریگان و مارگارت تاچر تا بیل کلینتون، کوفی عنان و برندگان نوبل اقتصاد قرار گرفته است. د سوتو در سال 2005 همراه با مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق امریکا، به ریاست کمیسیون سازمان ملل برای توانمندسازی حقوقی فقرا برگزیده شد که توصیه‌های سال 2008 آن‌ها در جای دادن فقرای جهان در حال توسعه زیر چتر حاکمیت قانون، بخشی از دستور کار سازمان ملل و اتحادیه افریقا شده است.


نشر نی و ارناندو د سوتو
کتاب‌ها