ادل فیبر | نشر نی

ادل فیبر

ادل فیبر دارای درجهٔ لیسانس در رشتهٔ تئاتر و فوق‌لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه نیویورک است. او در مدارس نیویورک تدریس می‌کند و برگزارکنندهٔ برنامه و کارگاه‌های مختلف برای بهبود روابط فرزندان و والدین آن‌هاست.


نشر نی و ادل فیبر
کتاب‌ها