احمد بنی‌جمالی | نشر نی

احمد بنی‌جمالی

احمد بنی‌جمالی متولد سال ۱۳۴۸ در تهران و فارغ‌التحصیل مقطع دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۴ است. وی هم‌اکنون استادیار دانشکده حقوق علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج است.


[email protected]
نشر نی و احمد بنی‌جمالی
کتاب‌ها