اتفرید هوفه | نشر نی

اتفرید هوفه

اتفرید هوفه فیلسوف آلمانی متولد ۱۲ سپتامبر ۱۹۴۳ است. او از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰ در دانشگاه‌هایی چون مونستر، توبینگن، زاربروکن و مونیخ به تحصیل فلسفه، تاریخ، جامعه‌شناسی و الهیات پرداخته و در دانشگاه‌های فریبورگ و سنت گالن سوئیس، ابرهارد توبینگن به تدریس فلسفه و فلسفه‌ی اجتماعی مشغول بوده است.


sekretariat.hoeffe@uni-tuebingen.de
نشر نی و اتفرید هوفه
کتاب‌ها