ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید) | نشر نی

ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)

ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان معروف به «شیخ مفید» درخشان‌ترین چهره‌ی علمی و کلامی شیعه در سه دهه‌ی پایانی سده‌ی چهارم و سیزده سال نخست سده‌ی پنجم هجری است. مفید در رشته‌های گوناگون دانش‌های اسلامی به‌ویژه در علوم عقلی و اعتقادی تشیع دویست کتاب و رساله‌ی ارزنده فراهم آورده است. او شاگردانی همانند سیدرضی، سید مرتضی، شیخ طوسی را پرورش و تعلیم داده است که هریک از نام‌آوران سده‌ی پنجم شمرده می‌شوند. شیخ مفید به سال ۴۱۳ هجری درگذشت و در حرم مطهر کاظمین به خاک سپرده شد.


نشر نی و ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)
کتاب‌ها