ائوریپیدس | نشر نی

ائوریپیدس

ائوریپیدس از نسل سوم تراژدی‌نویسان یونان و نویسنده‌ای است که هم منتقدان باستان و هم پژوهشگران دوران جدید او را درام‌نویسی سنت‌شکن و نامتعارف می‌دانند و شواهد موجود نیز این شهرت را تا حدی تأیید می‌کند.
با علم به خیالپردازی و گزافگویی‌های باستانیان، می‌توانیم اطلاعات زیر را درباره‌ی زندگی او کم‌وبیش قابل اعتماد بدانیم:

۴۸۰. تولد. پدرش منسارخیدس و مادرش کلیتو، اهل ولایت فلیا
۴۵۵. نخستین اجرای تراژدی‌های او (ازجمله دختران پلیاس)
۴۴-۴۴۷. رقابت با سوفوکلس و آخائیوس
۴۴۱. پیروزی در جشن‌های دیونوسوسی
۴۳۸. رتبه‌ی دوم بعد از سوفوکلس، با زنان کِرِت، آلکمایون در پسوفیس، تِلِفوس، آلکستیس
۴۳۱. رتبه‌ی سوم بعد از ائوفوریون (پسر آیسخولوس) و سوفوکلس. با مدئا، فیلوکتتس، دیکتوس و خرمن‌چینان
۴۲۹. برنده‌ی نخست در جشن‌های دیونوسوسی. با روایت دوم ایپولیتوس، در مقابل ایوفون و ایون
۴۱۵. رتبه‌ی دوم، بعد از زنوکلس. با آلکساندروس، پالامدس، زنان تروا، سیسوفوس.
۴۱۲. اجرای هلن و آندروماخه
۴۰۸. اجرای اورستس
۴۰۸. دیدار از دربار شاه آرخلائوس در مقدونیه
۴۰۷. درگذشت در مقدونیه
۴۰۵. اجرای ایفی گنیا در آئولیس، آلکمایون و با کخانت‌ها به همت پسرش و دریافت جایزه‌ی اول.


نشر نی و ائوریپیدس
کتاب‌ها