آیسخولوس | نشر نی

آیسخولوس

در نمایشنامهٔ وزغ‌ها نوشتهٔ آریستوفانس، همسرایان آیسخولوس را «نخستین کس که کاخ آسمان‌سای تراژدی را بنا کرد» می‌خوانند. گذشته از این، او نخستین نمایشنامه‌نویسی است که آثاری از او در دست داریم و می‌توانیم با قاطعیت درباره‌اش حرف بزنیم. پس با علم به این‌که اطلاعات باستانی دربارهٔ زندگی افراد به‌هیچ‌روی روشن و قاطع نیست، می‌توانیم داده‌های زیر را تا حد معقولی قابل اعتماد بدانیم:

525 ق م تولد آیسخولوس در الئوسیس (519 تاریخی با احتمال کمتر)

96ـ 499 ورود به عالم تئاتر

490 شرکت در نبرد ماراتن. کشته‌شدن برادرش کوناگریوس در این نبرد

484 نخستین پیروزی در اجرای تراژدی

79/480 دو نبرد سالامیس و پالاتئا (به احتمال زیاد در سالامیس بوده)

472 برنده‌شدن چهار تراژدی او از جمله پارسیان

حدود 470 نخستین دیدار او از سیسیل (اجرای دوبارهٔ پارسیان)

468 شکست از سوفوکلس

467 برنده‌شدن چهار تراژدی تبای او (از جمله هفت دشمن)

59 ـ466 برنده‌شدن چهار تراژدی دانائوسی او (از جمله پناه‌جویان)

458 برنده‌شدن تریلوژی اورستیا

456 آخرین سفر به سیسیل و مرگ در جِلا


نشر نی و آیسخولوس
کتاب‌ها