آندره برتون | نشر نی

آندره برتون

آندره برتون (André Breton) نوزدهم فوریه ۱۸۹۶ در نورماندی فرانسه به دنیا می‌آید. در رشته‌ی پزشکی تحصیل می‌کند و با درجه‌ی بهیار رسته‌ی بهداری به خدمت نظام فراخوانده می‌شود. در سال ۱۹۱۹ به جنبش نیهیلیستی دادا علاقه‌مند می‌شود و به آن می‌‌پیوندد و در سال ۱۹۲۴ از جنبش دادا جدا شده و جنبش سوررئالیسم را بنیاد می‌نهد و بیانیه‌ی سوررئالیسم را منتشر می‌کند. به هوای تأثیر نهادن بر فضای اجتماعی و سیاسی، رابطه‌ای پرتلاطم با حزب کمونیست را آغاز می‌کند و برای مدتی کوتاه در سال ۱۹۲۷ به آن حزب می‌پیوندد. در سال ۱۹۳۵ از حزب کمونیست می‌بُرد و از دشمنان سرسخت استالینیسم می‌شود. تا دهه‌ی ۱۹۶۰ شماری فزاینده از زنان و مردان جوان به دور او جمع شده‌اند همچنان رهبری جنبش‌سازمان‌یافته‌ی سوررئالیسم را در دست دارد، و سرانجام در ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۶ چشم از جهان فرو می‌بند.
نشر نی کتاب «سرگذشت سوررئالیسم» از آندره برتون را با ترجمه‌ی عبدالله کوثری منتشر کرده است.


نشر نی و آندره برتون
کتاب‌ها