آندره برتون | نشر نی

آندره برتون

آندره برتون در نورماندی فرانسه به دنیا می‌آید. در رشتهٔ پزشکی تحصیل می‌کند و با درجهٔ بهیار رستهٔ بهداری به خدمت نظام فراخوانده می‌شود. در سال 1919 به جنبش نیهیلیستی دادا علاقه‌مند می‌‌پیوندد و در سال 1924 از جنبش دادا جدا شده و جنبش سوررئالیسم را بنیاد می‌نهد و بیانیهٔ سوررئالیسم را منتشر می‌کند. به هوای تأثیر نهادن بر فضای اجتماعی و سیاسی، رابطه‌ای پرتلاطم با حزب کمونیست را آغاز می‌کند و برای مدتی کوتاه در سال 1927 به آن حزب می‌پیوندد. در سال 1935 از حزب کمونیست می‌برد و از دشمنان سرسخت استالینیسم می‌شود. تا دههٔ 1960 برتون شماری فزاینده از زنان و مردان جوان به دور او جمع شده‌اند همچنان رهبری جنبش‌سازمان‌یافتهٔ سوررئالیسم را در دست دارد، و سرانجام در 28 سپتامبر 1966 چشم از جهان فرو می‌بند.


نشر نی و آندره برتون
کتاب‌ها