آزاده بیداربخت | نشر نی

آزاده بیداربخت

آزاده بیداربخت متولد سال 1334 در تهران است. وی فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشته معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1356 و کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای از PRATT INSTITUTE نیویورک در سال 1359 است. او جایزه رشد را برای کتاب اصول فرم و طرح دریافت کرده است.


Azadeh_Bidarbakht@yahoo.com
نشر نی و آزاده بیداربخت
کتاب‌ها