آرتور آداموف | نشر نی

آرتور آداموف

آرتور آداموف، نمایشنامه‌نویس ابسورد فرانسوی، در ۱۹۰۸ در امپراتوری روسیه متولد شد؛ اما در همان دوران کودکی، به‌همراه خانواده به فرانسه مهاجرت کرد.
او در اواخر جنگ جهانی دوم، اولین اثرش را با نام اعتراف (۱۹۴۶) منتشر کرد. از آثار مشهور او حمله (۱۹۵۰)، استاد تاران (۱۹۵۳) و همان‌طور که بوده‌ایم (۱۹۵۳) است. آداموف چند اثر هم از نویسندگان بزرگ روس و آلمانی به فرانسوی ترجمه کرده است.


نشر نی و آرتور آداموف
کتاب‌ها