تجدید چاپ

همه افتادگان (۴)

همه افتادگان (۴)

ساموئل بکت
مترجم
مراد فرهاد‌پور مهدی نوید
لاموزیکا دومین (۱)

لاموزیکا دومین (۱)

مارگریت دوراس
مترجم
تینوش نظم‌جو
کسی می‌آید (۱۲)

کسی می‌آید (۱۲)

یون فوسه
مترجم
تینوش نظم‌جو
مادر (۴۰)

مادر (۴۰)

فلوریان زلر
مترجم
تینوش نظم‌جو
خدا

خدا

مهاتما گاندی
مترجم
شهرام نقش تبریزی
لویاتان

لویاتان

توماس هابز
مترجم
حسین بشیریه
نوشتار و تفاوت

نوشتار و تفاوت

ژاک دریدا
مترجم
عبدالکریم رشیدیان
آرزوهای بر باد رفته

آرزوهای بر باد رفته

انوره دو بالزاک
مترجم
محمدجعفر پوینده
کودک، خانواده، انسان

کودک، خانواده، انسان

ادل فیبر ایلین مزلیش
مترجم
گیتی ناصحی
فرهنگ معاصر عربی ‌ـ ‌فارسی

فرهنگ معاصر عربی ‌ـ ‌فارسی

آذرتاش آذرنوش
نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

ترز بیکر
مترجم
هوشنگ نایبی
نورثنگر ابی

نورثنگر ابی

جین آستین
مترجم
رضا رضایی
گزیده جامعه‌شناسی

گزیده جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز
مترجم
حسن چاوشیان
مهمان مامان

مهمان مامان

هوشنگ مرادی کرمانی
بنیادهای علم سیاست

بنیادهای علم سیاست

عبدالرحمن عالم
تحلیل ردیف

تحلیل ردیف

داریوش طلایی
تاریخ هنر

تاریخ هنر

ارنست گامبریچ
مترجم
علی رامین
بلندی‌های بادگیر

بلندی‌های بادگیر

امیلی برونته
مترجم
رضا رضایی
ابن بطوطه

ابن بطوطه

محمدعلی موحد
مبانی علم اقتصاد

مبانی علم اقتصاد

گریگوری منکیو
مترجم
حمیدرضا ارباب
نبرد قدرت در ایران

نبرد قدرت در ایران

محمد سمیعی
الزامات سیاست در عصر ملت‌ـ‌دولت

الزامات سیاست در عصر ملت‌ـ‌دولت

احمد زیدآبادی
اگر فرزند دختر دارید

اگر فرزند دختر دارید

النا جانینی بلوتی
مترجم
محمدجعفر پوینده
روح پراگ

روح پراگ

ایوان کلیما
مترجم
خشایار دیهیمی
احیای علوم سیاسی

احیای علوم سیاسی

حسین بشیریه
و نیچه گریه کرد

و نیچه گریه کرد

اروین یالوم
مترجم
مهشید میرمعزی
فلسفه برای مبارزان

فلسفه برای مبارزان

آلن بدیو
مترجم
فؤاد حبیبی کمال خالق‌پناه
جین ایر

جین ایر

شارلوت برونته
مترجم
رضا رضایی
تاریخ جهان

تاریخ جهان

ارنست گامبریچ
مترجم
علی رامین
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد اول)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد اول)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
جنگ‌های صلیبی

جنگ‌های صلیبی

امین معلوف
مترجم
عبدالحسین نیک‌گهر
نقش روشنفکر

نقش روشنفکر

ادوارد سعید
مترجم
حمید عضدانلو
قانون پیران (۳۴)

قانون پیران (۳۴)

تامس میدلتون ویلیام رولی
مترجم
ناهید قادری
چگونه نیچه بخوانیم؟

چگونه نیچه بخوانیم؟

کیت انسل پیرسون
مترجم
لیلا کوچک‌منش
دن کاسمورو

دن کاسمورو

ماشادو د آسیس
مترجم
عبدالله کوثری
چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

اندرو شف پیتر شف
مترجم
حمیدرضا ارباب
غرور و تعصب

غرور و تعصب

جین آستین
مترجم
رضا رضایی